FANDOM


Startnp
Quỷ Hôn B++
Sạc thanh NP bản thân.
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Statusup Tăng tỉ lệ buff thành công của Illyasviel von Einzbern thêm 30% trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Kuroicon

Startnp
Quỷ Hôn B
Sạc thanh NP bản thân.
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Kuroicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.