CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Atalanta lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Atalanta,
Tăng tính năng thẻ Quick của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

――それは神々が食する果実。如何なる人間の理性をも蕩かす味と、不死の効能を約束する禁断の実。

これを使われれば、いかなる人間も足を止める。その果実を手に取り、食したくなる。それは条件反射、熱いものを手にしたときに離れようとするのと同じくらい、肉体に刻みつけられた代物だ。

かつてこれを使われて、私は足を止めた。徒競走の途中で、我を忘れて止めてしまった。その後のことなど、思い出したくもない。

だからこれは私が持つ。汝にはやらん。
……お前には、こんなもの必要ないからな。
そうだろう?

Nó là thứ quả dành cho các vị thần. Vị của nó làm tan chảy mọi lí tính của con người và nó có thể đem lại sự bất tử, một thứ trái cấm.

Nó có thể khiến bất cứ con người nào cũng phải dừng bước, làm họ muốn đưa tay hái và ăn. Đó là một phản xạ có điều kiện, cũng giống như việc con người ta sẽ rụt tay lại khi sờ vào vật nóng. Đó là điều đã in sâu vào bản năng của con người.

Đã từng có một lần nó khiến tôi dừng bước. Đó là ở giữa một cuộc thi chạy, tôi đã mất kiểm soát và đứng lại. Chuyện sau đó thì tôi không muốn nhớ lại nữa.

Đó là lý do tôi có nó. Tôi không đưa cho anh đâu. … Anh cũng đâu cần một thứ như vậy. Đúng không nào?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.