FANDOM


CritTurn
Quái Vật Vô Tội (Rực Cháy) C
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Starabsoprtdownbuff Giảm khả năng hút sao của toàn đội (trừ bản thân) đi 50% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ChachaIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.