FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Frankenstein lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Frankenstein,
Tăng hiệu năng thẻ Quick toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

あらゆる生物は、全て奇跡の産物である。

それ故に、生命を生み出す行為は神聖であり、
他ならぬ神の代理でもある。
そしてそれが、複雑極まりない人間ならば、
まさに最高峰の神聖行為であると言えよう。

今から行うことは、それを蹂躙するものである。
私は、知恵と、科学と、幾許かの魔術を以て、
世界に奇跡をもたらすのだ!

……愚か者が一つ忘れていることがある。
その奇跡は、決して素晴らしいものではない。

Mọi sinh vật sống đều là sản phẩm của kỳ tích.

Vậy nên, việc tạo ra mầm sống mới là vô cùng thiêng liêng, là đặc quyền của chúa trời. Và nếu là để tạo ra một sinh vật phức tạp như con người, hành động đó chắc chắn là thứ thiêng liêng và cao quý nhất.

Điều tôi sắp làm lúc này đây còn vượt xa cả những thứ đó. Với trí tuệ của mình, khoa học, và một chút vật dụng ma thuật, tôi sẽ tự mình tạo nên kỳ tích!

...Nhưng kẻ ngốc đó đã quên mất một điều. Rằng kỳ tích không phải lúc nào cũng tuyệt vời và tốt đẹp cả.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.