FANDOM


Qp

Vật phẩm QP

QP (hay Quantum Piece, クォンタムピース) là đơn vị tiền tệ cơ bản được dùng cho nhiều chức năng trong game, bao gồm nâng cấp ServantCE, nâng cấp kĩ năng, thăng cấp Bảo Khí, và tiến hóa Servant. QP có thể kiếm được khi hoàn thành các quest, hay thiêu hủy các thẻ thừa, hoặc rơi ra từ các kẻ địch trong game.

Hoàn thành các Chaldea quest Into the Treasure Vault sẽ cho bạn một lượng QP khá lớn. Hầu hết các Sự kiện đều cho bạn một lượng lớn QP, dưới dạng hoàn thành các hoạt động và/hoặc đổi bằng các vật phẩm từ sự kiện.

Ngoài lề

  • Vào ngày 31/8/2015, tỉ lệ rơi QP đã được thay đổi:
    • QP nhận được từ các quái vật trong Quest chính/tự do tăng lên 10 lần.
    • QP từ việc hoàn thành các Quest chính/tự do tăng lên 10 lần.
    • QP nhận được từ các quái vật trong Quest hằng ngày tăng lên 5 lần.
    • Lượng QP từ hòm lớn tăng lên 2 lần.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.