FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:24, ngày 25 tháng 2 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (629 byte) (+629)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Anne Bonny & Mary Read}} |img = StarAbsorb |name = Phối Hợp |rank = C |effect = Tăng tỉ lệ hút sao bản th…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.