FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Miyamoto Musashi lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Debuffres
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Miyamoto Musashi,
Increases Own NP Damage by 30%.
Grants Self Debuff Immunity for 3 times.

Thông tin chi tiết

南無天神。天満大自在。

二者相対、二者超越。包括の先に観を得ん。

数多の選択を絞り、
有限を狭め、
ただ一つの結末に辿り着く。
他に余地のない正着。
零の天元こそ、我が剣と心の答え。

空有善無惡、智者有也、
理者有也、道者有也、心者空也。

極めるは剣の術に非ず。
大悟たる剣の道をこそ、この無人の堂に納むる也。

Namu Tenjin. Tenma Dai Jizai.

2 thực thể cạnh tranh để có thể vượt lên trên người còn lại. Và người đầu tiên vượt qua người kia sẽ được thừa nhận.

Loại bỏ vô số lựa chọn, thu gọn những giới hạn, tới khi chỉ còn lại một khả thi duy nhất. Khi đó, nó chắc chắn sẽ trở thành tuyệt đối. Vô tâm (tâm trí trống rỗng) chính là con đường đúng đắn dẫn lối cho lưỡi kiếm và trái tim.

Hư không phật đạo chỉ dành cho người thiện và chối bỏ kẻ ác. Người sáng suốt, lý trí và nhân đạo thì sẽ có thể đạt được. Tuy nhiên, loại bỏ tạp niệm để đạt tới vô tâm là điều bắt buộc.

Kiếm pháp tuyệt đỉnh không phải là con đường đúng. Chỉ khi tiếp thu được hư không thì mới có thể giác ngộ được chân lý tối cao của kiếm đạo.

Trivia

  • Musashi sở hữu Tengan (Empyrean Eyes, Thiên Nhãn), đôi mắt cho phép cô giới hạn toàn bộ các khả thi có thể xuống chỉ còn một khả thi duy nhất.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.