FANDOM


Nparrow
Phước Lành Của Sự Thông Thái C
Tự sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong vòng 5 lượt.
Surehit Xuyên né trong 3 lượt.
Nppowerup Gia tăng Sát thương Bảo khí bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npgainturn NP Regen + 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.