FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Katsushika Hokusai lên 10. Nó đã được giải phóng cực hạn sẵn.

Hiệu ứng

Guts
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Katsushika Hokusai,

Tăng sát thương Bảo Khí thêm 30%,
nhận buff hồi sinh 1 lần (hồi 20% HP).

Truyền thuyết

“天我をして

 五年の命を保たしめハ
 真正の画工となるを得へし”
         ~葛飾北斎の最期の言葉~

『富士越龍図(ふじごしりゅうず)』は、嘉永2年(西暦1849年)に没した北斎の、ほぼ絶筆画と称される。享年90。
70歳を超えて連作『冨嶽三十六景』を完成させた北斎は、その後も情熱的に絵を描き続けた。それ以前に描いたものはまったく取るに足りないものばかりであった、とまで語っている。73歳にて鳥獣虫魚の骨格や草木の何たるかをいくらかは悟り、80歳で向上し、90歳で奥意をきわめ、
百歳では正に神妙の域を超える。そして百何十歳となれば、1点1格が生きているようになるだろうと―――。
富士を越えて天に昇る龍は、出世を意味するめでたい図様とされるが、ここに北斎の飽くなき執念をみてとることも出来る。自身の寿命を感じ取っても尚、それを受け入れず、誰も達したことのない高みを目指そうとした北斎の意志を感じはしないだろうか。

“Nếu Trời cho ta

Kéo dài mạng này thêm 5 năm,
thì ta đây có thể trở thành họa sĩ chân chính”
~ Lời cuối cùng của Katsushika Hokusai~
Phú Sĩ Việt Long Đồ, gần như là bức tuyệt bút Hokusai vẽ vào năm thứ 2 Kaei (năm 1849 dương lịch) mà ông qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.
Lúc hơn 70 tuổi, Hokusai hoàn thành loạt tác phẩm “Ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ”, sau đó cũng nhiệt tâm tiếp tục vẽ tranh. Ông còn nói là, những tác phẩm trước đây của mình đều không đáng kể. 73 tuổi là lúc ông có chút lĩnh hội kết cấu điểu thú trùng ngư, hiểu rõ là lúc 80 tuổi, 90 là lúc đạt đến ý nghĩa thực sự, trăm tuổi là lúc ông vượt qua ranh giới thần diệu. Và nếu ông có thể sống qua trăm tuổi, thì mỗi điểm đều sẽ có một phong cách sống động ―――.
Con rồng bay khỏi núi Phú Sĩ đến trời cao này, được cho là ý chỉ vượt trội hơn tranh của mọi người, nhưng cũng có thể xem là chấp niệm không có điểm dừng của ông. Từ đó chúng ta không khó để cảm nhận được, ông ta dù biết rõ bản thân ngày tháng không còn nhiều nhưng cũng không nghe theo thiên mệnh, ý chí tiếp tục hướng đến lĩnh vực mà cổ nhân chưa hề làm được ấy.

Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.