Stun.png
Pháo Kích Hỗ Trợ EX
DelayedBuff.png Nhận một buff trì hoãn.
Sau một lượt, có cơ hội gây choáng toàn bộ địch trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stunstatus.png Cơ hội gây choáng + 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
Thời gian chờ 10 9 8
Servant sở hữu kĩ năng
Heroinexicon.png

Assassinicon.png

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon.png
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.