CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Astolfo lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Dodge.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Astolfo,
Tăng sát thương NP bản thân thêm 30% và Toàn đội nhận trạng thái né tránh 1 lần.

Thông tin chi tiết

グリフォンという幻獣が、かつて世界を闊歩していた。

人や馬を常食する、何とも凶暴な獣だったという。
そして、そのグリフォンが雌馬と番うとヒポグリフが
誕生するのだと言われている。
……餌と番う動物は存在しない。
だから、このヒポグリフは本来有り得ぬ魔獣である
……のだが。
「じゃ、どうしてキミはボクの乗物なのさ?」
「クェー」
(意訳:吾思う故に吾あり。幻想もまた真実)
「分かんないかー、そうだよねー、だよねー。
 ボクも分かんないもんねー」
「クァー」
(意訳:おお、世界は幻想に満ちている!)
「大丈夫大丈夫、ボクはキミのこと大好きだからねー! ほらほら、ぎゅーってしてあげるから!」
「グェー」
(意訳:話を聞いて下さい)

Huyễn thế chủng Griffin, đã có thời phiêu bạt khắp thế giới.

Chúng được cho là những con thú tàn bạo ăn thịt người và ngựa.
Người ta nói rằng một hypogriff được sinh ra từ một điểu sư và một con ngựa cái.
…… Một con vật giao phối với con mồi của nó không tồn tại.
Do đó, bản thân hypogriff này chính là một ma thú không tưởng.
……Tuy nhiên,
"Này, tại sao cậu là vật cưỡi của tôi?"
"Kue-!"
(Dịch: "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại. Huyễn tưởng cũng là sự thật.)
"Cậu không biết đúng không? ~Biết mà.~ Tôi cũng không biết~"
"Kua-!"
(Dịch: "Oh, thế giới tràn đầy huyễn tưởng!")
"Không sao đâu, bởi vì tớ yêu cậu! Nè nè, tớ sẽ ôm cậu!"
"Gue-!"
(Dịch: "Làm ơn nghe câu chuyện của tôi giùm!")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.