FANDOM


Chén Thánh

Japanese Icon Cách Nhận
聖杯 Holy grail Clear các chương của Quest Chính
Phần thưởng từ event
Số lượng tối đa hiện tại: 12
Tác dụng
Palingenesis

Summon Ticket

Japanese Icon Cách Nhận
呼符 Summon ticket Mua bản BD của anime Fate/Stay Night UBW.
Đổi trong Da Vinci Shop với giá 20 Mana Prism.
Phần thưởng từ event.
Phần Thưởng Đăng Nhập
Tác dụng
Triệu hồi 1 card từ Saint Quartz gacha

Táo Vàng

Japanese Icon Cách Nhận
黄金の果実 Golden fruit Phần thưởng event
Phần thưởng đền bù
Tác dụng
Hồi 100% AP. Item này có thể cho phép lượng AP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn AP.

Táo Bạc

Japanese Icon Cách Nhận
白銀の果実 Thumbnail-Silver Apple Phần thưởng event
Tác dụng
Hồi 50% AP. Item này có thể cho phép lượng AP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn AP.

Táo Đồng

Japanese Icon Cách Nhận
赤銅の果実 Thumbnail-Bronze Apple Event reward
Tác dụng
Hồi 10 AP. Item này có thể cho phép lượng AP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn AP.

Cơm Nắm Năng Lượng

Japanese Icon Cách Nhận
ちからのおにぎり PowerOnigiri Phần thưởng Ibaraki Douji Event
Tác dụng
Hồi 1 BP. Item này có thể cho phép lượng BP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn BP. Chỉ có thể sử dụng trong Ibaraki Douji Event.
Event currency for Ibaraki Douji Event.

Cơm Nắm Hoàng Kim

Japanese Icon Cách Nhận
ゴールデンおにぎり GoldenOnigiri Phần thưởng Ibaraki Douji Event
Tác dụng
Hồi 6 BP. Item này có thể cho phép lượng BP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn BP. Chỉ có thể sử dụng trong Ibaraki Douji Event.
Event currency for Ibaraki Douji Event.

Bánh Bao Dũng Khí

Japanese Icon Cách Nhận
勇気のきびだんご Courage Dumplings Phần Thưởng Onigashima Event
Tác dụng
Hồi 2 BP. Item này có thể cho phép lượng BP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn BP. Chỉ có thể sử dụng trong Onigashima Event.
Event currency for Onigashima Event.

Bánh Bao Hoàng Kim

Japanese Icon Cách Nhận
ゴールデンきびだんご Golden Dumplings Phần Thưởng Onigashima Event
Tác dụng
Hồi 8 BP. Item này có thể cho phép lượng BP của bạn tạm thời cao hơn giới hạn BP. Chỉ có thể sử dụng trong Onigashima Event.
Event currency for Onigashima Event.

Vô Ký Danh Nguyên Linh

Japanese Icon Cách Nhận
無記名霊基 Unregistered Spirit Origin Triệu hồi cùng một Servant 5★ từ 6 lần trở lên
Tác dụng
Triệu hồi đặc biệt một Servant 5★ theo ý thích của bạn. Mỗi lần triệu hồi sẽ cần 10 Unregistered Spirit Origin.
Chỉ có thể triệu hồi các Servant từ Story Gacha, không thể triệu hồi Limited Servant, trừ phi Servant đó đang được rate up trong Gacha.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.