FANDOM


Francebutton

第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン 救国の聖処女
Dị điểm thứ I : Chiến Tranh Trăm Năm Tà Long : Orleans : Thánh nữ cứu quốc

Orleans, Dị điểm đầu tiên, được ra mắt trong buổi giới thiệu Fate/Grand Order cùng với Dị điểm thứ II - Septem và Dị điểm F - Fuyuki.

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành Fuyuki.


Phần thưởng khi hoàn thành dị điểm :

Servants
Kiyohimeicon Kiyohime
Mở khóa trong story gacha
Gilles2icon Gilles de Rais Locked
Orleans divider
AREA MAP
Orleans map
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.