Advertisement

Okeanos

Okeanos main.png

第三特異点 封鎖終局四海オケアノス 嵐の航海者
Dị điểm thứ III : Phong Tỏa Cuối Cùng Của Tứ Hải : Okeanos : Người đi biển bão tố

Okeanos lore.png

Okeanos, trong tiếng Hi lạp là Ὠκεανός, là mục tiêu cuối cùng của Vua chinh phạt Iskandar, để đi đến tận cùng của thế giới và để lại dấu chân của mình trên bãi biển của vùng biển vô tận ấy (Fate/Zero). Trong lịch sử, có nhiều bức tranh khảm và điện thờ dành riêng cho Oceanus và Tethys, Titans của biển từ thần thoại Hy Lạp, được Alexander Đại đế để lại trong cuộc chinh phạt của mình.

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành Septem.
Ngày ra mắt : 5-11-2015

  • Quest chính: Okeanos
  • Free Quests: Okeanos
  • Ngoại truyện: Okeanos


Phần thưởng khi hoàn thành dị điểm :

Servants
Davidicon.png David
Mở khóa trong story gacha
Medealilyicon.png Medea (Lily) Locked.png
TVCM
Fate Grand Order TV-CM 第3弾
Okeanos Fate Grand Order TV-CM 第3弾
AREA MAP
Okeanos map.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.