FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Anastasia Nikolaevna Romanova lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Anastasia Nikolaevna Romanova,
Tăng hiệu năng thẻ Arts và NP cho đồng minh thêm 10%,
khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

オリガ

タチアナ
マリア
アナスタシア
頭文字を集めてOTMA。
私たちだけの、秘密の名前。
結婚しても、子供が生まれても……離ればなれに
なっても、私たちが姉妹であることに変わりはないの。
仲違いはやめましょう。
本気で憎しみ合うこともやめましょう。
そしてどうか、私たちが善良な人生を送ることが できるよう、主に祈りを捧げましょう―――

ええ、そうよ。
もちろん、それは叶わなかったわ。
叶わなかったの。

ああ……でも、叶ったこともあったわね。
死ぬときは、一緒だったもの。

Olga

Olga (Ольга)

Tatiana (Татьяна)

Maria (Мария)

Anastasia (Анастасия)

Lấy những kí tự đầu tiên ghép lại chính là OTMA Đó là cái tên bí mật chỉ thuộc về chúng ta. Dù cho có kết hôn, sinh con……. Dù cho có tách ra, Thì dù vậy, thì việc chúng ta là chị em vẫn sẽ không thay đổi Đừng bất hòa với nhau, Đừng thật sự căm thù lẫn nhau, Và rồi, chúng ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp, Để có thể như vậy, hãy cầu nguyện với Chúa ——

Ừ, phải đấy. Dĩ nhiên là, chuyện đó đã không thể thực hiện. Nó không thể thược hiện được rồi.

Aa…… Thế nhưng, có một chuyện đã được thực hiện. Vào lúc chết, chúng ta đã được ở bên cạnh nhau

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.