FANDOM


Startnp
Niệm Kinh Thần Tốc A
Sạc thanh NP bản thân.
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Xuanzangicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.