Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Startnp.png
Niệm Kinh Thần Tốc A
Sạc thanh NP bản thân.
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 50% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 80%
Nppowerup.png Sát thương NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Xuanzangicon.png
Bản mẫu:Tooltip Xuanzang