(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Leonidas}} |img = Taunt |name = Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu |rank = A |effect = {{Seffect|Tauntstatu…”)
 
n (Đã khóa “Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 15:04, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Taunt.png
Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu A
Tauntstatus.png Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Leonidasicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.