FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Leonidas}} |img = Taunt |name = Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu |rank = A |effect = {{Seffect|Tauntstatu…”)
 
n (Đã khóa “Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 

Bản hiện tại lúc 15:04, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Taunt
Niềm Kiêu Hãnh Của Người Bọc Hậu A
Tauntstatus Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Leonidasicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.