FANDOM


  • Một số Lưu ý :

1) Khi nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành x Quest(*) , tức là bạn phải đánh cho đầy đủ quest , nói đơn giản hơn - Free quest thường có 3 vạch và bạn BẮT BUỘC phải đánh hết 3 vạch đó thì mới tính 1 lần clear ( Canh quest nào 1 vạch / đã clear rồi đánh 1 nhát là được 1, không thì cứ vào Daily đánh 1 lần tính là 1 clear )

2) Một số Mision bị khóa , tức là yêu cầu bạn phải hoàn thành cái trước mới mở được , ví dụ đơn giản là nhiệm vụ " đánh x lần " , đánh xong x lần đó bạn mới mở khóa được cái tiếp theo và số lần đánh ở phía trường cộng dồn lên phía sau , thường thường là yêu cầu đánh 5 quest thì nhiệm vụ sau là 10 tức là đánh thêm 5 lần nữa .

3) Đôi lúc Master Mission sẽ yêu cầu bạn phải chơi Event thì mới hoàn thành được.

4) Nhiệm vụ cũng yêu cầu bạn phải "Perform x times friend point summons" , tức là bạn phải triệu hồi 30 lần bằng điểm Friend point ( điểm nhận được khi mượn support/cho mượn support), mỗi ngày vào lúc 7:00 thì bạn được x10 lần miễn phí , 3 ngày là đủ , còn nếu không thì cứ bỏ ra 2k friend point cho 1 lần roll x10.

ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

15/06/2020 ~ 21/06/2020 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ Saint Quartz Fragment3
2. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc trường phái Archer hoặc Caster (Trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragment3
3. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc trường phái Saber hoặc Rider (Trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragment3
4. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc trường phái Lancer hoặc Assasin (Trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragment3
5. Đánh bại 15 kẻ thù thuộc trường phái Berserker ( Trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragment3
6. Hoàn Thành Quest 5 lần Saint Quartz Fragment3
7. Hoàn Thành Quest 10 lần (*) Saint Quartz Fragment3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.