FANDOM


StrengtheningQuests8

Thời gian: 16h GMT +7 ngày 28/2 năm 2018
Tiêu đề : Nhiệm vụ Cường hóa Servant phần VIII

  • Kết hợp với sự kiện 12M Downloads Campaign, khác với các sự kiện cường hóa trước đây, lần này có một servant 5★ bí ẩn không rõ trường phái sẽ được thông báo vào ngày cuối cùng.
  • 1 nhiệm vụ đặc biệt sẽ xuất hiện mỗi ngày trong 7 ngày.
    • Nhiệm vụ chỉ mở trong Chaldea Gate nếu bạn có Servant đã Tiến hóa đến dạng cuối cùng.
    • Danh tính của các servant ứng với mỗi nhiệm vụ sẽ chỉ được công bố vào ngày nhiệm vụ đó xuất hiện.
    • Nhiệm vụ cường hóa tồn tại vĩnh viễn.


Kiara strengthen

Marie strenghthen

Scheherazade strengthen

Elizabeth Strengthen

Carmilla Strengthen

Martha Strengthen

Meltlilith Strengthen

Date of Quest Appearance Servant Class Rarity Servant
16h GMT +7 28/3/2018 ~ Class-Alterego-Gold 5★ KiaraIcon
16h GMT +7 1/3/2018 ~ Ridericon 4★ Marieicon
16h GMT +7 2/3/2018 ~ Castericon 5★ CasterofNightlessCity
16h GMT +7 3/3/2018 ~ Lancericon 4★ Elizaicon
16h GMT +7 4/3/2018 ~ Assassinicon 4★ Carmillaicon
16h GMT +7 5/3/2018 ~ Ridericon 4★ Marthaicon
16h GMT +7 6/3/2018 ~ Class-Alterego-Gold 5★ MeltlilithIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.