CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Henry Jekyll & Hyde lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Henry Jekyll & Hyde,
tăng 15% hiệu quả thẻ Buster của toàn đội khi Jekyll/Hyde ở tiền tuyến.

Thông tin chi tiết

心を失ってはならない。

慈しみ、庇い、愛することを忘れてはいけない。

人は容易く堕ちてゆく。悪逆の快楽に。
他者を傷付け、嘲笑い、貶めようとする己を否定せよ。それは弱さの顕れでしかないのだから。
日々、私は鏡の前に立ちながら自分を戒める。
正しく在れ。
たとえ、世界の多くが悪の所有物だとしても。

Đừng đánh mất trái tim.

Đừng quên mất cách để vị tha, che chở, và yêu thương. Con người ta dễ dàng sa ngã. Bởi sự thỏa mãn của việc phản bội.

Phủ nhận bản ngã làm tổn thương, dối lừa và hạ thấp những người xung quanh. Vì đó chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối. Mỗi ngày, tôi đứng trước tấm gương và răn đe bản thân mình. Phải cương trực. Dẫu cho, thế giới này bị ác quỷ chiếm hữu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.