(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Oda Nobunaga (Berserker)}} |img = critgemarrow |name = Nhịp Điệu Atsumori |rank = B |effect = Nhận sao mỗi l…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{activeskill2page
 
{{activeskill2page
 
|servanticons = {{Oda Nobunaga (Berserker)}}
 
|servanticons = {{Oda Nobunaga (Berserker)}}
|img = critgemarrow
+
|img = CritTurn
 
|name = Nhịp Điệu Atsumori
 
|name = Nhịp Điệu Atsumori
 
|rank = B
 
|rank = B

Bản hiện tại lúc 14:56, ngày 20 tháng 4 năm 2018

CritTurn.png
Nhịp Điệu Atsumori B
Nhận sao mỗi lượt trong 5 lượt.
Hồi HP cho toàn đội mỗi lượt trong 5 lượt.
Npgainturn.png Sạc thanh NP toàn đội 3% mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainturn.png Sao + 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Hpregen.png Hồi HP + 300 320 340 360 380 400 420 440 460 500
Thời gian chờ 10 9 8
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.