FANDOM


Dodge
Nhẫn Thuật A+++
Avoid Trao cho một đồng đội hiệu ứng Né tránh trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của người đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Khả năng tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Kotarouicon

Dodge
Nhẫn Thuật A
Avoid Trao cho một đồng đội hiệu ứng Né tránh trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của người đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Khả năng tạo sao + 25%27%29%31%33%35%37%39%41%45%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S188

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.