FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Nero Claudius (Bride) lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Nero Claudius (Bride),
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

月桂冠こそ皇帝の証。

余はローマの第一市民にして薔薇の皇帝であるが、
その皇帝を戴くものには更なる祝福がなくてはな!
うむ、全力で受け取るがよい!

ん? 指輪に何と彫られているか、と?
決まっているではないか!

『病めるときも 余を構い、
 健やかなるときも 余を構い、
 共に幸福なときも 余を構い、
 ここに永遠に 余に構う事を誓おう!』だ!

Vương miện Nguyệt Quế minh chứng cho thân phận của Hoàng Đế.

Ta là người quyền lực nhất tại Roma, Hoàng Đế của Đế quốc hoa Tường Vi.
Tuy nhiên, không có lời chúc phúc nào nữa cho việc nhận lấy ngôi vị đó đâu nhé!
Umu, cứ giành lấy nó bằng tất cả khả năng của mình là được!

Ể? Anh hỏi là trên chiếc nhẫn có khắc cái gì à?
Không phải quá rõ ràng sao?

“Hãy chăm sóc ta những khi ta đau ốm,
Hãy trông chừng ta những khi ta khỏe mạnh,
Hãy quan tâm đến ta trong mỗi phút giây hạnh phúc,
Tại đây hãy thề lời thề vĩnh cữu, rằng anh sẽ mãi nhìn ta!”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.