FANDOM


Hiệu ứng

Target
Hiệu ứng thường
Bỏ qua trạng thái né tránh.
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 8%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Bỏ qua trạng thái né tránh.
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

何事も初手が大切、最初の一歩も快活に!

自然体の一撃は水月にも届くかも……? まさにこれ、宗和の心得への入り口なり。

Động thái đầu tiên trong bất cứ việc gì đều quan trọng, vì vậy hãy làm chúng thật dứt khoát!

Đòn đột kích đầu tiên của bạn có thể chạm đến cả mặt trăng!
Đó chính là khởi đầu cho việc giảng dạy của Sowa.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

  • CE này minh họa Zecchan lúc trẻ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.