FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Tristan lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Tristan,
Tăng sát thương chí mạng của toàn đội thêm 25% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

そう、あれは黒い帆の木船だったのです。

私のような、どうしようもない人間が救いを
求めることが間違いだったのです。

だから、あれは黒い帆でした。
―――思えば、私は人を傷つけるだけの存在だった。
音で、弓で、言葉で、親しい者を、愛すべき者を、
誰も彼も傷つけ続けた。

故にこれは黒い帆なのです。
彼女の言葉は紛れもない真実なのです。

私に、白き帆の船を待つ資格はないのだから。

追伸
どうか彼女を責めぬようお願いします。
私にとって、あれは黒い帆だったのです。

Đúng vậy, nó là một chiếc mộc thuyền có buồm đen.

Những con người bất lực giống như tôi đi tìm kiếm sự cứu giúp là sai lầm.

Bởi vì, đó là một cái buồm màu đen. …. Nếu mà nghĩ lại thì, tôi tồn tại chỉ để làm tổn thương người khác. Bằng âm thanh, bằng cung tên, đối với những người thân thiết với mình, đối với những người mà mình yêu thương, chúng tôi ai cũng thế, cậu ta cũng vậy, cứ mãi gây ra những tổn thương.

Bởi thế, cái buồm này là màu đen. Những lời cô ấy nói là sự thật không thể chối cãi.

Bởi tôi cũng không có tư cách để nhận được một chiếc thuyền buồm trắng.

Tái bút:
Làm ơn đừng trách móc cô ấy. Với tôi thì nó là một cái buồm màu đen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.