FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Infoboxce2 |jpname = 慈愛 |image = ce782.png |illustrator = Akita Ken |atk = 0/0 |hp = 200/750 |stars = 2 |cost = 3 |mlevel = 55 |id = 782 }}CE này c…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Infoboxce2
 
{{Infoboxce2
 
|jpname = 慈愛
 
|jpname = 慈愛
|image = ce782.png
+
|image = Ce782.png
 
|illustrator = Akita Ken
 
|illustrator = Akita Ken
 
|atk = 0/0
 
|atk = 0/0

Bản hiện tại lúc 14:17, ngày 24 tháng 7 năm 2018

CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng Sửa đổi

Healup
Hiệu ứng thường
Tăng lượng HP hồi của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng lượng HP hồi của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết Sửa đổi

慈しみ深きこと。
傍らに一片の愛を。
Yêu thương sâu đậm.

Một mảnh tình yêu kề bên.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự Sửa đổi

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.