Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
呪獣胆石 Cursed Beast Cholecyst.png 呪われた獣の体内で呪いが醸成されて出来た石。晴れることのない強烈な呪いを放ち続ける。
A stone formed by curses in the cursed beast's body. It releases a continuous, intense curse that prevents the sun from appearing.
Rớt từ
Calydonian Boar
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Babylonia - Quavering Sacred Mountain [1] [21AP]


Servant
EmiyaAlterIcon.png
Bản mẫu:Tooltip EMIYA (Alter)
0/24
Total:24
Jaguarmanicon.png
Bản mẫu:Tooltip Jaguar Man
0/21
Total:21
Quetzicon.png
Bản mẫu:Tooltip Quetzalcoatl
0/30
Total:30
ColumbusIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Christopher Columbus
0/21
Total:21
Kinghassanicon.png
Kinghassanicon.png
Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Tooltip "Ông Lão Trên Núi"
6/0
Total:6
AssassinofNightlessCity.png
Bản mẫu:Tooltip Wu Zetian
4/0
Total:4
S185.png
Bản mẫu:Tooltip Mochizuki Chiyome
4/0
Total:4
MHX(Alter)icon.png

Berserkericon.png

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


140
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon.png lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
0/30
Total:30
HijikataIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Hijikata Toshizou
5/0
Total:5
BerserkerOfElDoradoIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Penthesilea
0/24
Total:24
NobuSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Oda Nobunaga (Berserker)
0/24
Total:24
Gorgonicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gorgon
8/36
Total:44
HessianLoboIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Hessian Lobo
8/36
Total:44
KiaraIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Sessyoin Kiara
0/27
Total:27
PassionLipIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Passionlip
0/21
Total:21
Icon Servant 195.png

Class-Foreigner-Gold.png

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195.png
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
10/0
Total:10
Icon Servant 198.png

Class-Foreigner-Gold.png

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198.png
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
0/45
Total:45