FANDOM


NPDrain
Ngũ Đình Tâm Quán A
NpChargeDrain Giảm 1 vạch NP của tất cả kẻ địch.
Giảm phòng thủ của tất cả kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
KiaraIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.