CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Shieldup.png
Hiệu ứng thường
Giảm sát thương nhận vào của người đeo đi 30.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Giảm sát thương nhận vào của người đeo đi 50.

Thông tin chi tiết

堅く聳えしもの。
何人も通ること能わず。
Thứ vươn lên vững vàng sừng sững.

Dù là người nào cũng không thể vượt qua.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.