FANDOM


Invishield
Ngôi Sao Saber C++
Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt. UpgradeIconText
Nhận sao. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
GainStars Sao + 10111213141516171820
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.