FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:10, ngày 23 tháng 5 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (1.991 byte) (+73)‎ . . (Dịch heading và điều kiện nhận được, replaced: ==Effect== → ==Hiệu ứng==, == Lore == → ==Thông tin chi tiết==, This Craft Essence can be obtained by bringing → CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc t...)
  • (hiện | trước) 10:55, ngày 22 tháng 5 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (1.918 byte) (+1.918)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Infoboxce2 |jpname = 預言の星 |image = 252.png |atk = 100/100 |hp = 100/100 |stars = 4 |cost = 9 |mlevel = 80 |id = 252 |illustrator = Hayosena }}Th…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.