Critgem.png
Ngân Hà Lưu Tinh Kiếm C
Tăng khả năng tạo sao khi tấn công địch thuộc trường phái Sabericon.png Saber trong 3 lượt.
Tăng sức tấn công khi tấn công địch thuộc trường phái Sabericon.png Saber trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Saber Tạo sao + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Powerup.png Saber Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Heroinexicon.png

Assassinicon.png

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon.png
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
Z.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.