FANDOM


Critgem
Ngân Hà Lưu Tinh Kiếm C
Tăng khả năng tạo sao khi tấn công địch thuộc trường phái Sabericon Saber trong 3 lượt.
Tăng sức tấn công khi tấn công địch thuộc trường phái Sabericon Saber trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Saber Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Powerup Saber Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Heroinexicon

Assassinicon

Mysterious Heroine X

5✪


Heroinexicon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX
ATK HP
1817/11761 1862/12696
ATK lvl 100 HP lvl 100
12874 13909
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Cuồn chiến・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Riding, Saberface, Servant Tấn công toàn bộ.
(OC) Gây thêm sát thương lên Saberface.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick
Z
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.