FANDOM


Shieldup
Nỗi Đau Còn Lại A
Giảm sát thương nhận vào bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt (hồi sinh với 1HP).
Maxhpdown Giảm giới hạn HP tối đa của bản thân đi 2000 trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Defenseup Sát thương nhận vào - 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 200

Archericon

Asagami Fujino

4✪


Icon Servant 200
Tên tiếng Nhật
浅上藤乃
ATK HP
1,716/10,299 1,764/11,025
ATK lvl 100 HP lvl 100
12,470 13,368
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
Ngăn kẻ đó nhận buff 1 lần, trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Giảm sức tấn công của kẻ đó trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.