(Tạo trang mới với nội dung “<tabber> Hạng A= <onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{activeskillpage |servanticons = {{Asagami Fujino}} |img = shieldup |name = Nỗi Đau Còn Lại |r…”)
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Nỗi Đau Còn Lại
 
|name = Nỗi Đau Còn Lại
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Giảm sát thương nhận vào trong 3 lượt. <br>{{Seffect|Gutsstatus|18px}} Nhận buff hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượy (hồi sinh với 1 HP.) <br/>{{Seffect|Maxhpdown|18px}} Giảm HP tối đa đi 2000 trong 3 lượt ''[Điểm trừ]''
+
|effect = Giảm sát thương nhận vào trong 3 lượt. <br>{{Seffect|Gutsstatus|18px}} Nhận buff hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt (hồi sinh với 1 HP). <br/>{{Seffect|Maxhpdown|18px}} Giảm HP tối đa đi 2000 trong 3 lượt ''[Điểm trừ]''
 
|leveleffect = {{Seffect|Defenseup}} Sát thương giảm-
 
|leveleffect = {{Seffect|Defenseup}} Sát thương giảm-
 
|l1 = 1000
 
|l1 = 1000

Phiên bản lúc 14:19, ngày 23 tháng 2 năm 2018

Shieldup.png
Nỗi Đau Còn Lại A
Giảm sát thương nhận vào trong 3 lượt.
Gutsstatus.png Nhận buff hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt (hồi sinh với 1 HP).
Maxhpdown.png Giảm HP tối đa đi 2000 trong 3 lượt [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Sát thương giảm- 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 200.png

Archericon.png

Asagami Fujino

4✪


Icon Servant 200.png
Tên tiếng Nhật
浅上藤乃
ATK HP
1,716/10,299 1,764/11,025
ATK lvl 100 HP lvl 100
12,470 13,368
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
Ngăn kẻ đó nhận buff 1 lần, trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Giảm sức tấn công của kẻ đó trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.