Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Dmgdown.png
Nốt Ruồi Tình Ái C
Giảm tấn công của tất cả kẻ địch là Nữ trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackdown.png Tấn công của Nữ - 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Diarmuidicon.png
Bản mẫu:Tooltip Diarmuid Ua Duibhne