FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với EMIYA (Assassin) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickartsup
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho EMIYA (Assassin),
Increase Party's Quick Card performance and Arts Card performance by 10% while he's on the field.

Thông tin chi tiết

──────起源というモノがある。

難しい話じゃない、言葉の通りさ。
何から始まったのか。
何から生まれたのか。
母親? 違う。
個人としてのソレじゃなく、存在としてのソレだ。

「剣」から生まれる奴もいる。
「無価値」から生まれる奴もいるだろう。

僕の起源?
もう見ているじゃないか。───切って、繋ぐ。
通常の攻撃としても用いるが、歴とした僕の第二宝具。
神秘轢断(ファンタズム・パニッシュメント)。
「切断」と「結合」の具現。
僕の起源をカタチにしたものだ。

----“Khởi nguyên” là thứ có tồn tại.

Không phải chuyện gì phức tạp đâu, đúng như nghĩa của nó đấy.
Mọi thứ bắt đầu từ đâu?
Ta được sinh ra từ chỗ nào?
Từ Mẹ ư? Không phải đâu.
Đó không phải là một “người”, đó là một “tồn tại.”

Có người được sinh ra từ “Kiếm.”
Cũng có người được sinh ra từ sự “Vô giá trị” không phải sao?

Khởi nguyên của tôi là gì à?
Không phải cậu đang thấy nó sao? ----- Cắt (Kiri) và Nối (Tsugu.)
Hiện giờ tôi dùng nó như một cách tấn công thông thường nhưng trong quá khứ thì nó là Bảo cụ thứ 2 của tôi.
“Thần Bí Lịch Đoạn” (Phantasm Punishment.)
Biểu hiện cho “Cắt đứt” và “Kết nối.”
Nó đã tạo nên hình dáng cho khởi nguyên của tôi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.