FANDOM


Invishield
Nàng Công Chúa Yêu Kiều A
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trước 3 đòn đánh.
Hồi HP của bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Hpregen HP hồi + 200240280320360400440480520600
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Marieicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.