CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Ryougi Shiki (Saber) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Artsup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Ryougi Shiki (Saber),
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 15% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

法に曰く、真空とは自在の境地。

二元対立の分別はなく、
世の理、世の在り方をありのままに観ずる心。

空は遠く、色彩は淡く。
貴影は何処ともつかぬ境界に立ち、
星の行方を眺めている。


その恋は一時の夢。
その夢は永遠の名残。
有り得る筈のない、けれど束の間に灯った出会いを、
私は今も眺めている。

雪の夜、遙かな虚空を見るように。

“Luật” nói, chân không là cảnh địa tự tại,

Không có sự phân biệt giữa đối lập nhị nguyên. “Lí” của thế gian, cách tồn tại của thế gian, trái tim con người nhìn nhận theo bản chất của chúng.

Bầu trời xa xôi, nó mang sắc màu ảm đạm. Một bóng hình cao quý đứng ở nơi ranh giới vô định, Cô ấy ngắm nhìn hướng đi của những vì sao.


Tình yêu đó là giấc mơ của một thời khắc. Giấc mơ đó là một hồi ức vĩnh hằng. Tuy không hẳn là có thật, nhưng một cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong khoảnh khắc. Lúc này đây tôi vẫn đang quan sát thời khắc đó.

Đêm phủ tuyết, như đang nhìn vào bầu trời trống rỗng xa xăm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.