Wikia Fate Grand Order Việt Nam


Bonus sự kiện

Sự kiện Chưa tiến hóa tối đa Tiến hóa tối đa
Sự kiện Nữ Thần Mặt Trăng Tsukimi Dango Special Dango Rơi +1 Tsukimi Dango Special Dango Rơi +1
Sự kiện Nữ Thần Mặt Trăng Re-Run Tsukimi Dango Special Dango Rơi +1 Tsukimi Dango Special Dango Rơi +2

Hiệu ứng

Alltypeup.png
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Buster, Arts và Quick của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Buster, Arts và Quick của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

それはこの世界にはないイフの話。

月の海の底の底、七つの試練の彼方の宝。 光によって像られた疑似霊子の頭脳はあらゆる奇跡を再現する。

Đến từ câu chuyện "nếu" không thuộc về thế giới này.

Nằm ở tận đáy sâu của nguyệt hải, đó là kho báu của bảy thử thách. Ánh sáng ngụy tác đã tái tạo mọi điều thần bí.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Quick Bản mẫu:QuickCE
Arts Bản mẫu:ArtsCE
Buster Bản mẫu:BusterCE

Thông tin bên lề

  • CE này nhận được miễn phí khi hoàn thành quest đầu tiên của Sự kiện Nữ thần Mặt Trăng.