FANDOM


Quickup
Mong Muốn Tử Diệt A
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
(Quan sát số lượt để biết chính xác mức tăng cho mỗi lượt.)
DelayedBuff Sau 5 lượt, tự sát. [Điểm trừ]
(Việc tự sát có thể bị chặn nếu bị kẻ địch loại bỏ buff và có thể kích hoạt trạng thái hồi sinh.)
Cấp 12345678910
Mức tăng mỗi lượt 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Quickupstatus Lượt 1 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Quickupstatus Lượt 2 40%44%48%52%56%60%64%68%72%80%
Quickupstatus Lượt 3 60%66%72%78%84%90%96%102%108%120%
Quickupstatus Lượt 4 80%88%96%104%112%120%128%136%144%160%
Quickupstatus Lượt 5 100%110%120%130%140%150%160%170%180%200%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Angraicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.