FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Okita Souji lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Okita Souji,
Tăng sát thương chí mạng của toàn đội thêm 25% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

わかっています、私は半端者。

最後まで皆とともにあれなかった半端な隊士。

ですが心に刻んだ『誠』の一字。

それだけは、それだけは、偽りのない
私の真実なのだから――

Tôi hiểu, tôi là một kẻ nửa vời.

Một chiến sĩ nửa vời không thể ở bên cạnh đồng bạn cho đến phút cuối.

Thế nhưng trong tim tôi khắc sâu một chữ “Thành”

Chỉ điều đó, chỉ có điều đó là không giả dối. Bởi đó chính là cái thật của tôi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.