Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Debuffres.png
Hiệu ứng thường
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 5%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

静寂なるひと時。
人は己の起源を知る。
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Con người sẽ biết được khởi nguyên của họ.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Kháng Debuff Meditationicon.png Shinjiicon.png Primevalicon.png Partedicon.png Runeicon.png Fategudaicon.png Grandicon.png 75px Thumbnail-Refrain.png Thumbnail-Sprinter.png 75px Celestial Inverted Moon icon.png 75px CE 553.png 581Icon.png Icon CE 0668.png 75px 75px

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm