Thẻ: Soạn thảo trực quan
(Tẩy trống trang)
 
Dòng 1: Dòng 1:
Master Mission NA 02/09/2019 -> 08/09/2019
 
# Kiếm Được 80 Huy Chương Vàng Trong Event Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Kiếm Được 80 Huy Chương Bạc Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Kiếm Được 80 Huy Chương Đồng Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Hoàn Thành 5 Quest Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Hoàn Thành 10 Quest Trong Nero Fes(Mở Sau Khi Hoàn Thành Xong Quest đánh 5 lần) https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Kiếm Được 200 Crimson Petal (Hoa Hồng) trong Sự Kiện Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
# Hoàn Thành Tất Cả Các Quest Trên https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
 
{{DEFAULTSORT:Master Week Mission}}
 
[[Thể loại:Quest]]
 

Bản hiện tại lúc 13:20, ngày 4 tháng 9 năm 2019

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.