FANDOM


Manap

Mana Prism là một đơn vị tiền tệ hiếm dùng, có thể trao đổi với các vật phẩm trong Xưởng phép của Da Vinci.

Cách dễ nhất để lấy được Mana Prism là hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày ở Chaldea Gate hoặc thiêu hủy thẻ 3 sao trở lên (Servant, CE, Thẻ kinh nghiệm hoặc Thẻ tăng chỉ số). Đôi khi thì bạn có thể nhận được Mana Prism trong các sự kiện hoặc từ Quà đăng nhập.

Khi thiêu hủy Servant 4-5★, ngoài Mana Prism, bạn còn có thể nhận được Rare Prism.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.