FANDOM


Guts
Magus Bất Tử A
Gutsstatus Cho một đồng đội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần trong 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Tăng sức tấn công của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
NeroSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.