FANDOM


Hiệu ứng

Startnp
Hiệu ứng thường
Bắt đầu trận chiến với 60% thanh NP.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Bắt đầu trận chiến với 75% thanh NP.

Thông tin chi tiết

特異な魔術特性の一つ。

深層意識をむき出しにし、負の側面を刃とする禁呪。

Một đặc tính ma thuật đặc biệt.

Một chú thuật hiển thị tầng sâu ý thức và biến mặt trái bị phủ nhận thành một lưỡi dao.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.