FANDOM


Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

グラデーション・エア。

自己のイメージからオリジナルの鏡像を魔力によって複製する魔術。

Gradation Air.

Một ma thuật dùng ma lực phục dựng hình ảnh phản chiếu của nguyên mẫu trong trí tượng tượng của bản thân.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.