(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Asterios}} |img = debuffres |name = Ma Quái Trời Sinh |rank = A++ |effect = Tăng kháng debuff tấn công của…”)
 
n (Đã khóa “Ma Quái Trời Sinh” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 09:21, ngày 5 tháng 4 năm 2018

Debuffres.png
Ma Quái Trời Sinh A++
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.

Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Asteriosicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.