FANDOM


Busterup
Ma Nhãn Vặn Xoắn EX
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Ignoredefense Nhận hiệu ứng bỏ qua buff phòng thủ trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21.5%23%24.5%26%27.5%29%30.5%32%35%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 200

Archericon

Asagami Fujino

4✪


Icon Servant 200
Tên tiếng Nhật
浅上藤乃
ATK HP
1,716/10,299 1,764/11,025
ATK lvl 100 HP lvl 100
12,470 13,368
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant Gây sát thương lên 1 kẻ địch.
Ngăn kẻ đó nhận buff 1 lần, trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Giảm sức tấn công của kẻ đó trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.